Vad f�r slags konst �r trolleri? 
Jag hade ett kort samtal med den internationella trollerim�starinnan Malin Nilsson fr�n Skillinge h�romkv�llen, efter hennes lysande f�rest�llning "Inom rimliga gr�nser f�r vad som �r om�jligt", producerad tillsammans med brodern Ola. Malin Nilsson hade i �r skapat en poetisk, humoristisk upps�ttning, d�r hon tillsammans med sk�despelaren J�rgen Thorsson, musikern Hans-Inge Magnusson och ljusdesignern Iben West integrerade sina illusionstrick i m�ngfasetterade, teatrala scener. Hennes konst best�r i att leka med publikens sp�nning och f�rv�ntan inf�r det virtuosa trolleriet, men att ge s� m�nga teatrala sidosp�r att det till slut inte k�nns centralt om hon "klarar" illusionen eller ej. Och detta g�r hon med en varm, s�ker scenn�rvaro.
Malin gav till mig uttryck f�r sin besvikelse att trolleri inte klassas som teater och d�rf�r inte sj�lvklart ing�r i redaktioners planeringar av teaterrecensioner. Illusionskonstn�rer som hon delar detta �de med m�nga andra av dagens konstn�rer. Vi lever i en tid d�r cirkus, dans och teater m�ts i s k nycirkus, d�r installationskonst, dans och teater m�ts i s k performance eller d�r musik, skulptur och teater m�ts i ljudkonstverk. V�ra konventionella konstgenrer h�ller p� att luckras upp fr�n alla h�ll. Detta skapar problem b�de f�r offentliga bidragsgivare och f�r tidningar som ska bed�ma de konstn�rliga verken. De faller mellan olika stolar och fantasil�sheten �r stor b�de hos kulturbyr�krater och redakt�rer som inte vet vem som ska "hantera" dessa konstn�rer. Vi har ett liknande dilemma med Kivik Art Centre, d�r m�nga haft sv�rt att f�rst� att det inte �r en konsthall eller installation utan en flexibel m�tesplats f�r kreativa projekt som involverar arkitektur, konst, design och natur.
Tack och lov bryr sig publiken inte ett dugg om dessa klassificeringsproblem utan kommer med �ppna sinnen till f�rest�llningar och nyskapande kulturkrockar d�r de f�r berikande, kreativa upplevelser och nya bilder av den levande konstens m�jligheter.

Theresa Ben�r, kulturred �sterlen 360�


[ L�gg till kommentar ]   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  relaterad l�nk  |   ( 3.1 / 27 )
Kivik Art och �sterlen 
Debatten om Kivik Art Centre tycks pr�glad av missf�rst�nd och okunnighet - och en viss dos Jantelag. Vid varje presentation av projektet (och de �r efterhand m�nga) har Sune Nordgren och andra ansvariga i stiftelsen entr�get betonat att detta INTE �r ett nytt Louisiana och att det INTE �r ett f�rdigt paket som ska tryckas in i naturen p� Lilla Stenshuvud.
Trots alla p�st�dda fr�getecken i den ber�rda regionen var det f�rv�nansv�rt d�lig uppslutning av rapporterande journalister p� den presskonferens som anordnades av Kivik Art-ansvariga i Malm� konsthall den 9 maj. D�r lades alla kort p� bordet som kan presenteras. Ingen har d�r p�st�tt att projektet pl�tsligt skulle vara n�got annat �n konstn�rligt och kulturellt. Men ingen har heller sett n�got negativt i om regionen �sterlen p� sikt blir mer attraktiv f�r hel�rsboende och bes�k �ret om. Kivik Art Centre har alla m�jligheter att bli en drivkraft f�r hela �sterlen.
Kivik Start, dvs arkitektgruppen Sn�hettas platsspecifika konstruktioner, som ska integreras med fotografen Tom Sandbergs bilder i en dialog med det unika landskapet, �r ett k�nsligt s�tt att arbeta konstn�rligt i en milj�, som vida �vertr�ffar tillf�lligt g�stande utst�llningar. Detta �r bara b�rjan p� en f�rhoppningsvis l�ngvarig konstn�rlig process, n�got unikt, som ska utspelas f�r och med oss h�r p� �sterlen. Vilken m�jlighet!

Peggy Ekl�f och Theresa Ben�r, redakt�rer �sterlen 360�

[ kommentarer 8 ] ( 157 visningar )   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  relaterad l�nk  |   ( 3.1 / 43 )