�kad bevakning 
L�ste imorse i Ystads Allehanda att det ska ske �kad bevakning p� torget i Tomelilla. Redan nu har poliser b�rjat visa sig f�r att bek�mpa missbrukare och vandalism p� torget. Bra! Men det k�nns som att de har gl�mt Stationshuset och dess plats. H�r p�g�r vandalism n�stan varje dag numera. I slutet av f�rra veckan var de h�r och lagade tre stycken f�nsterpartier p� h�llplatskurerna och redan i b�rjan av veckan s� var de f�rst�rda igen. Hoppl�st eller bara skrik p� brist p� annat?
Visserligen bra att bek�mpa missbrukare men d�r kanske man skulle s�tta in andra resurser - ist�llet f�r att bek�mpa snarare hj�lpa.
Morgontankar som landar p� en liten pl�tt d�r ute i f�ltet, kanske en pigg l�rka plockar upp och f�r vidare...

Peggy Ekl�f, chefredakt�r

[ kommentar 1 ] ( 23 visningar )   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  relaterad l�nk  |   ( 2.9 / 57 )
Ungdomar och vandalism p� �sterlen 
N�stan varje dag l�ser vi �sterlenbor om vandalism som sker. Vi har sm�st�der med inv�narantal p� 8000 m�nniskor och man f�rundras �ver att det �verhuvudtaget existerar. Det s�gs att man h�ller p� att diskutera olika l�sningar och att det kan ta tid. Under tiden st�r vi medm�nniskor, f�r�ldrar, syskon och n�ringsidkare och v�ntar - men vad v�ntar vi p�!
�sterlen 360� har sin redaktion i Tomelillas vackra stationshus, som tyv�rr, har blivit vandaliserat s� m�nga g�nger under n�gra m�nader att man har tappat r�kningen. G�ng av rastl�sa ungdomar kastar sten och krossar f�nster. Jag tycker det �r h�g tid att vi ALLA vuxna b�rjar reagera och agera! Vi m�ste b�rja att bry oss om situationen, inte bara k�nna r�dsla. Vi m�ste f�ra en dialog med kommunen, politiker, f�r�ldrar, skolan och andra "vanliga" m�nniskor. Det �r inte meningen att hitta syndabockar, det l�ser inget utan skapar bara skillnader. Vi m�ste k�nna gemenskap och ha respekt f�r det mest element�ra som vi ska dela. Dessutom m�ste varje centralort i omr�det (Tomelilla, Simrishamn och Ystad) ha en samlingspunkt f�r ungdomarna.
Kultur �r en sak som �kar gemenskap och f�rst�else. Varf�r inte etablera en samlingslokal med intressanta saker kretsande kring kultur och upplevelser, med tillbeh�r och hj�lpmedel som f�r ungdomarna att k�nna ett engagemang?
F�rsta steget �r att b�rja f�ra en dialog med ungdomarna och h�ra vad det �r som just fattas i "v�r stad"....

Peggy Ekl�f

[ kommentarer 3 ] ( 54 visningar )   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  relaterad l�nk  |   ( 2.7 / 105 )

Tillbaks