Emma karps tillv�xtblogg 
Nr 1 juli -07

Just nu �r �sterlen s� aktivt att det dallrar i hetluften. Hur g�rna vi �n vill, varken hinner eller orkar vi att prova alla krogar och kaf�er, uppleva alla �ppna tr�dg�rdar, se alla utst�llningar, h�ra alla konserter och njuta av all god teater som erbjuds, just NU n�r vi vill bara f� tr�ffas och vila utan krav.

Det kan n�stan verka lite on�digt att tala om n�dv�ndigheten av ett kooperativ som st�djer sm�f�retagande och �ppnar m�jlighet f�r fler entrepren�rer i denna till synes n�stan kultur-�verhettade region.
Detta �r dock Tillv�xthusets uppgift; framf�r allt att gynna den Gr�na N�ringen, dvs alla f�retag som har en verksamhet knuten till tr�dg�rd och odling p� n�got s�tt.
Det kan handla om mat, h�lsa, kunskap, gr�dor, kl�der och rara v�xter: alla verksamheter som p�verkas av att vi bor i klimatzon 1, Sveriges b�sta odlingszon. V�ra vintrar �r korta och ljusa och vi jobbar gladeligen i v�ra tr�dg�rdar fr�n slutet av februari till mitten av december.

Att flytta till �sterlen eller bo kvar: f�r oss alla �ret runtboende �r det en stor utmaning att etablera ett f�retag. Vi m�ste verkligen prova v�ra krafter, m�ta oss sj�lva och v�ra r�dslor. V�ga fokusera och v�lja v�g, prova, rannsaka och b�rja om. Men det g�r att etablera en verksamhet �ven h�r och �verleva.
Dock �r det oerh�rt mycket l�ttare tack vare v�ra n�tverk och kreativa kontaktl�nkar som uppst�r. Tillv�xthuset �r inte t�nkt att bli en begr�nsande sammanslutning: utan ett marknadsf�ringstorg och en f�rt�tning av en n�ring. D� medlemsantalet uppn�r ca 50 f�retag b�r det vara relativt l�tt att f� ett EU-bidrag som kan m�jligg�ra, bland mycket annat, en stor Vintertr�dg�rd som kan rymma just alla de �mnesomr�den som tidigare n�mnts.
D� man reser runt f�r att titta p� tr�dg�rdar �r det sk�nt att kunna stanna upp, vara kvar p� samma st�lle i flera timmar, titta, njuta, andas, reflektera och l�ra!

Vi som arbetar med projektet vet att �sterlen kan vara n�stan lika aktivt som nu, alla �rets vackra och varierande m�nader. Att allt fler vill bo h�r �ret om och odla b�de sina liv och sina tr�dg�rdar. Allt fler vill resa hit �ret om f�r att f� inspiration till b�ttre livskvalitet p� m�nga niv�er.

En annan m�ls�ttning som driver �tminstone mig �r att en g�ng i framtiden f� slippa h�ra all klagan p� "kommunen" h�r i v�r lilla lands�nda. S� mycket missriktad kraft g�r �t till detta, energi som kan omvandlas till konstruktiv f�r�ndring, mycket snabbt.
De som fattar beslut i kommunen �r ingen annan �n vi sj�lva! Det �r Du och jag som sitter d�r, ingen konstig varelse som drivs av en djup l�ngtan efter att vara s� or�ttvis som m�jligt. Snart �r det val igen, du har tre �r p� dig att sj�lv kunna p�verka; betala medlemsavgift till det politiska parti du sympatiserar med, v�dra dina �sikter d�r, med luft i lungorna och om tre �r sitter Du i en n�mnd och �r "kommunen".

Varmt v�lkommen till v�xt och verkan p� �sterlen.

Emma Karp Lundstr�m

[ kommentar 1 ] ( 26 visningar )   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  relaterad l�nk  |   ( 3 / 56 )
Kivik Art och �sterlen 
Debatten om Kivik Art Centre tycks pr�glad av missf�rst�nd och okunnighet - och en viss dos Jantelag. Vid varje presentation av projektet (och de �r efterhand m�nga) har Sune Nordgren och andra ansvariga i stiftelsen entr�get betonat att detta INTE �r ett nytt Louisiana och att det INTE �r ett f�rdigt paket som ska tryckas in i naturen p� Lilla Stenshuvud.
Trots alla p�st�dda fr�getecken i den ber�rda regionen var det f�rv�nansv�rt d�lig uppslutning av rapporterande journalister p� den presskonferens som anordnades av Kivik Art-ansvariga i Malm� konsthall den 9 maj. D�r lades alla kort p� bordet som kan presenteras. Ingen har d�r p�st�tt att projektet pl�tsligt skulle vara n�got annat �n konstn�rligt och kulturellt. Men ingen har heller sett n�got negativt i om regionen �sterlen p� sikt blir mer attraktiv f�r hel�rsboende och bes�k �ret om. Kivik Art Centre har alla m�jligheter att bli en drivkraft f�r hela �sterlen.
Kivik Start, dvs arkitektgruppen Sn�hettas platsspecifika konstruktioner, som ska integreras med fotografen Tom Sandbergs bilder i en dialog med det unika landskapet, �r ett k�nsligt s�tt att arbeta konstn�rligt i en milj�, som vida �vertr�ffar tillf�lligt g�stande utst�llningar. Detta �r bara b�rjan p� en f�rhoppningsvis l�ngvarig konstn�rlig process, n�got unikt, som ska utspelas f�r och med oss h�r p� �sterlen. Vilken m�jlighet!

Peggy Ekl�f och Theresa Ben�r, redakt�rer �sterlen 360�

[ kommentarer 8 ] ( 166 visningar )   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  relaterad l�nk  |   ( 3.1 / 60 )
Kritiserat omslag 
T�nk vad ett omslag kan v�cka k�nslor. Aldrig har �sterlen 360� f�tt h�ra s� mycket om v�rt omslag som i juni (nr3 2007).
Jag, chefredakt�r, vill f�rst och fr�mst s�ga att valet var t�mligen enkelt just f�r att nr 3 �r v�rt Teaternummer. Det st�r stort och tydligt p� v�rt omslag att det �r Teaterspecial.
Att en mask kan v�cka obehag kan jag visserligen f�rst�, men v�cks man inte �ven av nyfikenhet? Det �r konstens tecken, och i konstens v�rld �r mycket fult, ett begrepp som ju �r ytterst subjektivt.
F�r oss p� redaktionen och som en t�mligen nystartad tidning �r det roligt och intressant att f� experimentera med olika omslag. En blandning, som ibland hittar r�tt och ibland inte, men att g�ra uppdelningar i fult och vackert anser jag som t�mligen enkelt och banalt. I det fula finns alltid n�got vackert, speciellt n�r man betraktar hantverket i en s�dan fullkomligt perfekt mask. Den v�cker k�nslor i ett stillast�ende �gonblick som har blivit f�ngat av kameran. Detta �r f�r oss p� tidningen ett uttryck f�r perfektion.

Peggy Ekl�f, Chefredakt�r, �sterlen 360�

[ kommentar 1 ] ( 25 visningar )   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  relaterad l�nk  |   ( 3 / 57 )
Porgy and Bess 
George och Ira Gershwins klassiska jazzopera Porgy and Bess g�star nu v�r egen sk�nska regionopera, Malm� Opera och Musikteater, med en ensemble fr�n Cape Town i Sydafrika. Operan utspelas ju i de svartas slumkvarter i South Carolina under depressionen p� 1930-talet och de svarta har knappt medborgerliga r�ttigheter i USA. Varje g�ng de vita bryter in i handlingen agerar de som brutala myndighetspersoner, helt utan h�nsyn till medborgarnas j�mlikhet inf�r lagen. Huvudpersonerna i denna opera �r ett kollektiv av fattiga svarta, som tvingas uppr�tta egna regler i sin utl�mnade samh�llsposition. Ett starkt sammanh�llande medel f�r dem �r s�ngen och en hemv�vd kristen tro som de odlar i fantastiska, jazziga gospels. Gershwins opera har en vitalitet i musiken och ett p�rlband av slagd�ngor, som "Summertime", "I got plenty o'nuttin", "I Loves you Porgy" m fl, dynamiskt utformade av dirigenten Peter Valentovic med Malm� operaorkester.

Att det h�r �r en sydafrikansk grupp som spelar ger en extra resonans �t Porgy and Bess. Cape Towns operaensemble har uppr�ttats med s�ngare som kommer fr�n k�kst�derna och som s�ngutbildats i det nya Sydafrika. Upps�ttningen och truppen blir s�lunda som ett starkt manifest f�r konstens b�rande och n�rande roll i ett samh�lle. I konsten kan vi f�renas och v�ga f�r�ndras tillsammans.
Theresa Ben�r, kulturred �sterlen 360�

[ kommentar 1 ] ( 20 visningar )   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  relaterad l�nk  |   ( 3 / 56 )
�kad bevakning 
L�ste imorse i Ystads Allehanda att det ska ske �kad bevakning p� torget i Tomelilla. Redan nu har poliser b�rjat visa sig f�r att bek�mpa missbrukare och vandalism p� torget. Bra! Men det k�nns som att de har gl�mt Stationshuset och dess plats. H�r p�g�r vandalism n�stan varje dag numera. I slutet av f�rra veckan var de h�r och lagade tre stycken f�nsterpartier p� h�llplatskurerna och redan i b�rjan av veckan s� var de f�rst�rda igen. Hoppl�st eller bara skrik p� brist p� annat?
Visserligen bra att bek�mpa missbrukare men d�r kanske man skulle s�tta in andra resurser - ist�llet f�r att bek�mpa snarare hj�lpa.
Morgontankar som landar p� en liten pl�tt d�r ute i f�ltet, kanske en pigg l�rka plockar upp och f�r vidare...

Peggy Ekl�f, chefredakt�r

[ kommentar 1 ] ( 23 visningar )   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  relaterad l�nk  |   ( 2.9 / 57 )

Tillbaks N�sta