Guggenheimeffekten: N�r kulturen lyfter en region 
I dag �r det stora festligheter i den gamla baskiska industristaden Bilbao. Det �r p� dagen 10 �r sedan det stora Guggenheimmuseet invigdes h�r och man firar i lika h�g grad tio �r av markant uppsving f�r en tidigare h�rt krisdrabbad och terroristm�rkt region. 45 000 nya jobb, en blomstrande turism och int�kter p� 1,57 miljarder euro till offentlig verksamhet, vilket m�ngdubbelt �verstiger investeringarna.
N�r de lokala och regionala beslutsfattarna i b�rjan av 90-talet best�mde sig f�r att satsa p� kultur som motor i en omstrukturering av n�ring och ekonomi var det inte m�nga som kunde ana vilket lyft det skulle bli. Alla var inte eniga om att n�rvaron av en filial till Guggenheimmuseet i New York var den r�tta v�gen att g�. Riskerade man inte en "McDonaldifiering" av kulturen, en amerikansk kulturinvasion? Samtidigt var frestelsen stor att tacka ja till stj�rnarkitekten Frank Gehrys spektakul�ra, fartygsliknande st�lbyggnad, som just angav en ny riktning f�r en stad som l�nge vilat p� bl a st�lindustri. Och alla, oavsett partitillh�righet, ville satsa p� kultur.
Andra internationellt erk�nda arkitekter inbj�ds att omforma den gr� stadens profil: en hypermodern metro ritades av brittiske Sir Norman Foster, lokala arkitekter har omdanat flodpromenaden till ett favoritstr�k f�r flan�rer och Santiago "Turning Torso" Calatrava har ritat en bro �ver floden Nervion. Kulturhus och kongresscenter, promenadv�nliga urbana milj�er ? allt detta har bidragit till att omdana Bilbao till en modern stad f�r kultur, kunskap och kommunikation. Baskien har blivit synonymt med kreativt framtidst�nkande och just Bilbao �r m�ngfaldigt prisbel�nt f�r sin v�lanlagda urbana milj�.
P� �sterlen har vi givna f�ruts�ttningar att se kulturen som ett nav i regionens utveckling. H�r finns ut�varna, publiken och ett oerh�rt gynnsamt l�ge f�r att ta emot bes�k samt bedriva kreativa dialoger bortom v�ra gr�nser. Exemplet Bilbao visar att de regionala och lokala instanserna har v�gat satsa och f�tt igen �ver f�rv�ntan, b�de ekonomiskt och i synen p� regionen som dynamisk och fram�tstr�vande. S�kert har vi n�got att l�ra av detta.

Theresa Ben�r, kulturredakt�r �sterlen 360�

[ L�gg till kommentar ]   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  relaterad l�nk  |   ( 3.3 / 11 )
Emmas Tillv�xtblogg nr 16 
Tillv�xthuset har landat!

Nu �r det definitivt h�st och s� sakteliga dras intresset f�r tr�dg�rd ner p� l�gfart.
Vi vill n�got lite hellre uppeh�lla oss inomhus, det �r bara att erk�nna. Att belysa tr�dg�rden �r ett intresse som v�xer, s�k i programmet f�r 2007
p� www.osterlenlyser.com. Kurs kommer att ges p� Ulriksdal i Kivik 3 november.

Tillv�xthuset fokuserar under h�sten p� att skapa seminarium f�r v�ra medlemmar och andra intresserade.
Ett special-seminarium om M�rdarsniglar planeras, det g�ller att vara b�ttre f�rberedd p� deras framfart till v�ren!
Vidare ett om Eden projekt i Cornwall, ett om Tr�d och slutligen en workshop om hur du kan f�rtydliga din markandsf�ring.

Dessa kommer att ges i december, feb, mars och april. Exakt tid och plats meddelas h�r, genom annonser och mailutskick under november.
Tillv�xthuset kommer ocks� att s�ka Nutek-bidrag f�r kompetensutveckling f�r v�ra medlemsf�retag, liknade 'kompetenta sm�f�retagare' som p�gick under -05, -06. vilket var mycket framg�ngsrikt och utvecklande f�r alla deltagande.

Rapporten fr�n seminariet om Biologisk m�ngfald i samarbete mellan Alnarp, Sida och Tr�dg�rden som livsrum kommer att presenteras p� hemsidan f�r POM http://www.pom.info/index.htm

I n�sta bloggtext hoppas vi kunna presentera v�r plats i tillvaron, i ett natursk�nt omr�de, mitt p� �sterlen, p� en plats d�r levande jordbruk, turism och storartade naturupplevelser m�ts i sin allra b�sta f�rening........
Tillv�xthuset har landat ![ L�gg till kommentar ]   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  relaterad l�nk  |   ( 3.1 / 10 )
Det blev ett surt �pple 
Jag blev s� sugen p� ett saftigt �pple i h�strusket, �kte till Ica i Tomelilla. Jag stod l�nge vid frukt- och gr�nsaksdisken, en t�mligen stor avdelning. D�r h�pnade jag �ver de olika �ppelsorterna, som till min f�rv�ning kom enbart fr�n �vriga Europa, Italien och Holland.

Just nu �r det den STORA �PPELTIDEN p� �sterlen - hur kommer det sig d� att det inte finns n�gra �pplen fr�n trakten p� Icas fruktavdelning? Vi pratar s� mycket om rationalisering, ekonomi, milj�h�nsyn etc men d� m�ste v�l alla h�lla med om att det �r n�got l�ngre till Italien �n till Kivik. Ska det vara s� sv�rt att synkronisera transporterna s� att vi alla kan f� njuta av ett saftigt, smakrikt �pple fr�n trakten?

Med sura steg gick jag d�rifr�n med lite naturgodis ist�llet.

Peggy Ekl�f, chefred


[ L�gg till kommentar ]   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  relaterad l�nk  |   ( 2.9 / 15 )
Emmas Tillv�xtblogg nr 15 
Tider som g�r...

Med visst vemod har jag, som m�nga andra, f�ljt almarnas stilla ned�tg�ende process mot sitt slut i v�rt k�ra Gr�net, kuststr�ckan mellan Brantevik och Gisl�vs hammar.
De har alltid varit en f�rbindande l�nk med mina f�rf�der, en plats vi kunde dela fast vi aldrig tr�ffats. Ber�ttelser om deras picknickar d�r l�ngt innan bilarna fanns, satte tidigt fantasin i r�relse. Det g�r fortfarande att f�rest�lla sig bilder av stora s�llskap i fina s�ndagskl�der, p� filtar, spridda �ver markerna.
Glada skratt ekar i backarna, d�r under de skyh�ga almarna.
N�r deras h�ga kronor f�rsvinner blir h�gsta tr�dh�jden betydligt l�gre. N�r de �ldre f�rsvinner blir vi unga som �r kvar betydligt mer synliga.
Kan, v�gar och vill vi axla det ansvar det inneb�r att st� ensamma kvar?
Blir Gr�net lika vackert, exotiskt och sp�nnande utan dessa imponerande j�ttar?

Tittar man ut �ver landskapet d�r stora almgrupper f�rsvunnit, �r oftast den nya landskapsbilden en glad �verraskning. Nya milj�er framtr�der och det som varit sm�tt, undang�mt i skymundan visar sig vara riktigt sp�nnande och kanske t.o.m b�ttre f�r helhetsintrycket.
De vackra vallarna almarna kl�ttrar p� i Gr�net har linjer fr�n urtiden, de syns mycket b�ttre nu n�r �gats fokus flyttas ner till markniv�.
Man ser samma sp�nnande evighets-linjer som hos vissa vallar runt Glimmingehus, ytor som endast betats �rhundrade efter �rhundrade.

Med ett "gulp" tar jag farv�l av de gamla tr�d som pappa och v�ra f�rf�der vuxit upp med och tagit f�r sj�lvklara.
Det sv�ra �r att se dem st� d�r gamla och torra. Naturen vill forts�tta och b�rja om, snart ser vi bilden av liv igen.
Ibland tar naturen radikala steg och speglar v�ra allm�nm�nskliga livsprocesser. Obarmh�rtigt - men det finns en vila, det har skett f�rut och h�nder igen, st�ndigt. Ingen vill vara med om f�r�ndringar vi inte styr �ver, men det brukar visa sig till slut att allt blir till det allra b�sta.
Naturens str�van �r alltid mot harmoni.


[ L�gg till kommentar ]   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  relaterad l�nk  |   ( 3 / 16 )
"L�kare lyriska �ver elchockbehandling" 
Visserligen �r klockan sex och det ligger dimma utanf�r och jag f�r gnugga mina �gon rej�lt n�r jag l�ser en av Sydsvenskans huvudrubriker "L�kare lyriska �ver elchockbehandling". Som vi alla vet s� skapas rubriker just av att locka till eller chockera l�sarna numera s� jag l�ser artikeln och ju l�ngre jag l�ser desto mer obehag k�nner jag �ver denna "l�ttja" och totala respektl�shet inf�r m�nskligheten. De kan f� in en patient som efter tv� veckor visar sig bli "brukbar" igen efter behandling av elchocker (8st under behandlingstiden). L�karna jublar och kan d�rmed f� ner statistiken p� k�n och d� jublar v�ra politiker �nnu mer och tycker att nu har vi ett v�lfungerat samh�lle.

Inte n�gonstans tar man upp forskning p� den fysiska reaktionen och hur patienten m�r efter 10 �r. Vi vet inget om denna behandlingsform f�rutom att du �r p� benen efter tv� veckor efter att ha hamnat i ett mentalt strypgrepp. Kanske skulle b�de politiker och psykiatrins ansvariga fundera mer �ver varf�r statistiken �kar drastiskt i v�rt samh�lle och skapar k� in till v�ra psykavdelningar, varf�r unga m�nniskor inte vill leva, varf�r vissa hamnar i detta l�ge och framf�rallt unders�ka vilka parallella behandlingsv�gar som finns n�r man v�l har hamnat bakom d�rrarna.
I en artikel, daterad 3 september, skriver Svenska Dagbladet att psykoser blir f�rre n�r unga f�r hj�lp p� ett tidigt stadium. I v�rt v�lfungerande samh�lle v�rdades f�rra �ret 8192 unga m�nniskor (15-24 �r) inom sluten v�rd f�r psykisk sjukdom. Det borde vara en sj�lvklarhet att f� terapisamtal (av professionella) under rehab-tiden men �ven efter�t n�r du �r tillbaka i vardagen. Dessutom borde man t�nka mer i familjeperspektiv. D� heter det att det inte finns resurser och pengar - och d� s�tter man in elchocker ist�llet utan att F�RST ta reda p� forskningsresultaten.

Om vi inte reagerar och ifr�gas�tter dessa behandlingsmetoder kommer m�nniskans v�rde och v�rdighet stegvis att brytas ner..


Peggy Ekl�f, chefredakt�r

[ kommentarer 3 ] ( 32 visningar )   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  relaterad l�nk  |   ( 3.1 / 13 )

Tillbaks N�sta