Emmas Tillv�xtblogg nr 8 
V�xter med stamtavla

Det p�g�r ett intressant v�xtprojekt i K�penhamn: "Vintage plant".
Projektet g�r ut p� att man tar emot och s�ljer vidare begagnade v�xter via n�tet eller p� gallerier och marknader. Bilderna p� lite rankiga, ynkliga v�xter fick f�rst en tr�dg�rdsnobb som mig att rynka lite p� n�san:
"Hur kan man ge sig p� att s�lja s�dana skruttiga och alldagliga v�xter?"

Men d� jag gav inneh�llet lite tid framkom en helt annan och djupare dimension. Syftet med att s�lja taniga ampelliljor och andra l�ttf�r�kade krukv�xter �r att l�ta v�xterna ber�tta vad de varit med om. N�gon plockade med en planta fr�n charterresan p� 70 talet. En luden, lila 'vandrande jude' som ingen d� visste vad den hette, men hela sl�kten har efterhand f�tt sticklingar, den h�r liksom till, skall bara finnas i just den familjens hem. Hur m�nga av oss har inte varit med om liknande? Mormors St.Paulier som alla mostrar och kusiner hade, i t�vlan om att f� flest blommor och vackrast exemplar ?
De som driver projektet har en stor l�da med kartor och beskrivningar �ver alla v�xternas resor. Projektledarna tror sj�lva att de f�tt s� stor uppm�rksamhet f�r att s� m�nga av oss l�ngtar efter genuina och �kta v�rden.
Snart ska sm� hibiskusar och andra sm� taniga �ttel�ggare resa till Japan och visas p� ett b�ttre galleri. www.vintageplant.net

Sj�lv har jag den o�ndliga f�rm�nen att vara ensam arvinge till en liten men mycket gammal tr�dg�rd som pappa sk�tt sedan han var ung, dessf�rinnan sk�ttes den av farfar och farfars far - och mor. I dag �r sm� tr�d som planterades n�r jag var liten, enormt h�ga och skapar en rumsbildning som g�r de flesta som �r nya med tr�dg�rd tysta en halv minut. Hela tr�dg�rden har en historik, varje planta har flera ber�ttelser fr�n resor, om kufiska plantskolister och andra sp�nnande tr�dg�rdspersonligheter som de h�rstammar ifr�n. Ber�ttelser som ber�ttas om och om igen d� plantan betraktas och jag hoppas innerligt att minnas �tminstone en liten br�kdel n�r det en g�ng blir min tur att ber�tta vidare.

D� jag tr�ffar en kund som vill anl�gga en tr�dg�rd p� sin nya, platta och helt tomma nybyggartomt, v�gar jag knappast ber�tta att det tar minst 7 �r innan det blir insynsskyddat och n�gorlunda lummigt.

Det tar tid att skapa historia, sammanhang och f�rankring. Vi m�ste ge oss den tiden, ha t�lamod och njuta av v�gen dit. Sm�, taniga plantor �r ocks� vackra, n�r de en g�ng �r stora och vi kan titta bak�t, finns det fantastiska, nya ber�ttelser att ber�tta om b�de deras och v�ra egna liv.


[ L�gg till kommentar ]   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  relaterad l�nk  |   ( 3 / 41 )
Emma Karp Lundstr�ms Blogg nr 7 
I ett urval av Sveriges st�rre dagstidningar kan man idag l�sa om kulturelitens �rliga flykt till �sterlen, om n�ringslivets toppskikts morgondopp i Torekov, om Mellbybagarens 4 generationer i bageriet och vilka k�nda kunder som handlat d�r genom �rtiondena, fr�n Piraten och fram�t.
Man kunde ocks� just idag l�sa om tv� k�ra sk�ningar boendes i Stockholm och deras smultronst�llen d�r.

Undrar om populariteten hos en viss sommarort styrs av samma lagar som konstlivets? Vad som blir utn�mnt till bra konst �r en kombination av vad r�tt konstkritiker, r�tt konstscen och r�tt publik tycker och det ska vara samtidigt.

En konklusion av helgens tidningar �r att om �sterlen ska h�lla balansen som h�gt rankad sommarort ska syntesen av starka, sj�lvst�ndiga kvinnor ( SvD l�rd ), k�ndisar, r�tt bevarade fiskebyar, m�ttligt trendiga byar typ Borrby och Hammenh�g ( SvD s�nd ) och genuint hantverk ( SydSv s�) bevaras i en balanserad och omedveten kombination. Byborna �r oimponerade av k�ndisar, vilket g�r att k�ndisar g�rna flyttar hit - vilket g�r att m�nga sommarg�ster kommer hit f�r att titta p� dem. Turister �r nyfikna p� k�ndisar och de, som ju bara vill dra sig undan, bidrager till de h�ga turistsiffrorna i m�tningar, dock utan att deras bostadsadresser avsl�jas av hemlighetsbevarande grannar. Mao �r allt s� bra det kan bli!

Om n�gra veckor �r allt som vanligt igen med varm, l�g augustisol, inga timsl�nga k�er p� Olof Viktors och man kan stanna med bilen utanf�r alla aff�rer i Simrishamn.
V�r sk�na mix av till h�lften hitflyttade, till h�lften k�rva-boende-h�r-sedan-evigheter forts�tter energiskt sin dialog om hur vi ska utveckla v�rt n�ringsliv till gagn f�r oss alla. Denna tillvaro �r den mest dynamiska, mest sp�nnnande och det ska bli roligt att se vilka id�er som kommer efter sommarens utv�rdering. Har �nd� en k�nsla av att vi �r p� r�tt v�g, v�gen v�ger ganska j�mnt mellan bevarande och f�r�ndring.


[ kommentarer 2 ] ( 32 visningar )   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  relaterad l�nk  |   ( 3 / 47 )
Emmas Tillv�xtblogg nr 6 
Blogg nr 6, juli -07

Kan det vara m�jligt att bli arg f�r att t�ng luktar?
Klart man kan, men d�rifr�n �r v�l steget l�ngt till att kr�va att n�gon ska r�tta till det?
D� jag gick i skolan i Skillinge i slutet av 60 talet luktade t�ngen p� ett visst s�tt ibland. Pappa ber�ttar att det gjorde den n�r han var liten ocks�, p� 20- och 30-talet.
Jag blev f�st vid doften och saknade den d� den inte m�rktes. Det var ovant och tomt n�r doften inte var d�r, den gav en speciell karakt�r �t vissa skoldagar.
Precis s�, som det kan vara n�r det �r vindstilla p� �sterlen.
F�rst uppfattar man ett stort lugn. Sedan �r det �nnu lugnare, totalt stilla. Sk�nt, tankarna f�r ro och allting h�rs b�ttre. Till slut b�rjar det dock k�nnas lite trist, f�r enkelt, det �r n�got som saknas.

Gode Gud, l�t oss f� beh�lla dofter och vind. Tack f�r att ingen kommun kan ta bort t�ngen med doften som alltid funnits h�r, just i Skillingetrakten.


[ L�gg till kommentar ]   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  relaterad l�nk  |   ( 3 / 49 )
Emma Karps Tillv�xtblogg nr 5 
Ett rasande stort TACK till Aktionsgruppen Ja till �sterlen Nej till skifferbrytning
f�r snabb och massiv p�verkan !
Forts�tt f�lja utvecklingen p� www.jatillosterlen.se
Aktionsgruppen saknar blogg, Tillv�xtbloggen fungerar som kanal f�r diskussion och fr�gor och v�lkomnar debatt!

Det ger kraft och energi att uppleva styrkan i gemensam konstruktiv handling.
Inspiration och mod beh�ver vi f� p�fyllt dagligen. I samma m�ngd som vi tar in all v�rldens skr�mmande nyheter
beh�ver vi i lika stor grad h�ra positiva, m�jligg�rande nyheter.
Det borde vara 90 % positiva nyheter och 10 % negativa, eftersom det negativa alltid tar mycket st�rre plats i v�ra tankar!

N�got som ocks� ger mig inspiration och mod �r att t�nka p� ett projekt som heter '�sterlen lyser'.
Vi var 6 st som startade det f�r 3 �r sedan som ett marknadsf�ringsprojket. Det sl�r mig idag att 4 av oss nu kan f�rs�rja sig p� sin ordinarie verksamhet �ret runt !

M�ls�ttningen var att det skulle gynna b�de v�ra nystartade enpersons-f�retag och �sterlen som region. Arbetet med www.osterelnlyser.com har hj�lpt oss att marknadsf�ra oss, men det viktigaste �r att 3-�rs regeln fungerar �ven h�r. Det tar ett tag att etablera ett nytt f�retag, det �r varken sv�rare eller l�ttare h�r, �n n�gon annanstans.

Varje dag �r det ett ganska stadigt antal som l�ser bloggen, f�r en del av er som �r g�ster i v�r region �ver sommaren kanske det verkar on�digt att prata om kamp f�r att kunna bo kvar, att vi m�ste k�mpa och v�rna om v�ra resurser och tillg�ngar?
Varf�r vi �r s� enormt r�dda om v�r natur och v�r milj�, likav�l som v�r energi och v�rt engagemang?
Restauranger, kulturutbud och butiker reduceras till 25 % om ca 4 veckor.

Ibland �ker tankarna iv�g och det g�r inte att undg� tanken att v�ra k�ra sommarg�ster, �r g�ster i en kullis som rymmer flera utmanade dimensioner �rets �vriga m�nader....

S� �r livet, jag �r g�st i n�gon annans kuliss, som �r verklighet...

[ kommentarer 5 ] ( 60 visningar )   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  relaterad l�nk  |   ( 3.2 / 70 )
Emma Karps Tillv�xtblogg nr 3 
S� h�r beskriver var och en sig sj�lv i Tillv�xthusets styrelse

Annika �hnberg Gr�n tumme mitt i handen
Claes Odelberg En h�ndig man
Emma Karp Lundstr�m Ordf. Skapande, v�xtrelaterad h�nf�relse
Klas �stergren F�rfattare
Matthias Kraus Lat, seglande odlare
Therese Finn� Holmberg Vice ordf Samh�llsintresserad utvecklare
Tommy Nordstr�m Rastl�s effektiv livsnjutare

I en dagstidning fr�n g�ngna veckan kunde man l�sa om den syd-sk�nska upp�tg�ende trenden f�r nya jobb i flera kommuner.
I Simrishamns kommun fanns 2006 425 nya jobb, i �r �r 913 anm�lda - 115 % �kning.
Detta �r mycket viktigt att upprepa g�ng p� g�ng b�de f�r sig sj�lv och andra!
Bara Ystads kommun sl�r oss med en �kning p� 149 %

Det �r s� l�tt att fastna i en uppfattning om hur det �r - utveckling och stora f�r�ndringar sker ofta mycket fort och d� �r det viktigt att inte det kollektiva 't�nket' sitter fast i en reducerande uppfattning.
En 115 % ig �kning !!!

Hur m�nga fler �n jag tycker att det omedelbart borde starta en utbildning p� �sterlen f�r elektriker och r�rmokare, kanske takl�ggare och snickare av olika slag ?
De �r garanterade jobb �ret om, livet ut - bara Brantevik kan oms�tta 40 st till p� hel�rsbasis!
V�gar inte t�nka p� vad �versv�mningarna g�r med dessa stackars f� hantverkare som om�jligt hinner med alla oss som redan sliter och drar i dem ?

[ L�gg till kommentar ]   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  relaterad l�nk  |   ( 3 / 51 )

Tillbaks N�sta