Emma Tillv�xtblogg nr 11 
F�r snart ett �r sedan bj�d f�reningen Tr�dg�rden som livsrum ner Lars Krantz till Kivik f�r att h�lla ett seminarium och f�r att vi p� n�rmare h�ll skulle kunna f� f�lja utvecklingen av Wij tr�dg�rdar � Ockelbo. Salen rymde 100, vi tappade r�kningen n�gonstans vid 160 anm�lningar.

I slutfasen av diskussionstimmen st�llde jag fr�gan om vad han kunde se hos oss, i v�r pittoreska turistbroschyrmilj� som ju har allt man kan �nska vad g�ller sol och b�rdig jord? Vi �r, i sm� nedbrutna delar, redan ett tr�dg�rdscentrum men det �r s� sv�rt att se med ett giraffperspektiv vad som inte visats f�rut, vad som �r essensen av v�rt landskap som skulle kunna g� att bygga till ett rikt bes�ks- och tr�dg�rdskunskapscentrum �ret runt.
Jag somnar med den fr�gan n�stan varje kv�ll, sedan n�gra �r; Varf�r finns det inte redan ett s�dant, det skulle kunna vara det fr�msta bes�ksm�let �ret om?

D� vi nu, 11 m�nader senare, bes�ker Lars i Ockelbo, tror jag mig se i hans �gon att han minns den fr�gan som d� besvarades med tystnad.
Det i sig ger ju kraft, att bli sedd.

Vi visas runt p� Ockelbo och b�rjar i Ulf Nordfj�lls 'Skogens tr�dg�rd'. Redan kornf�ltet som omg�rdar planteringen viskar n�got nytt. F�ltets proportioner s�ger mer slottspark, i alla fall parksymmetri. Hmm...?
Den anlagda planteringen best�r av best�ndsdelar fr�n Norrl�ndsk natur; granar, perenner som trivs och �r vanliga i zon 5, mer gr�s och s� ett skogstj�rn. Olika rum som alla �r ett koncentrat av Norrland.

Svaret b�rjar k�nnas i blodet, som en irritation eller frustration. Det finns, men �r ogripbart, �nnu ett tag.

I Ockelbo kommun �r det ca 5000 inv�nare, Stora Enso lades ner och kvar fanns - ingenting. Mer �n Norrland och dess m�nniskor!
Hur det hela har byggts upp kan man l�sa om p� deras hemsida www.wij.se - det �r en rolig historia f�r alla inv�nare bejakade att bygdens son flyttade tillbaka, d� med ett lyckat koncept fr�n Rosendahls tr�dg�rdar i Stockholm bakom sig. Det gjordes allm�nna studiecirklar runt �mnet 'restaurang', 'h�lsotr�dg�rd', 'butik' osv. Runt varje tema bildades n�stan tre grupper och det �r fortfarande de tankar som framkom d�, som ligger till grund f�r verksamheterna idag.
Bygden engagerade sig och jag blir avundsjuk f�r det f�refaller l�ttare att utg� fr�n 'ingenting' ist�llet f�r 'allt', som vi har. I Grythyttan var det likadant, ett 'ingenstans'.


V�r arbetsgrupp hade under dagen hetlevrade resonemang, stimulerade av milj�n och platsen som s�tter Ockelbo p� kartan.
Mot dagens slut fick vi �nnu en timme med Lars och det blev en stund under ett k�rsb�rstr�d som ingen av oss gl�mmer.
Han har satt sig in i v�ra tankar, ser v�r l�ngtan och �r uppriktigt intresserad av att f�lja oss p� v�gen.
Det blev ett verkligt m�te och trots att vi k�rde 170 mil p� ett och ett halvt dygn, var vi pigga n�r vi kom hem.

�k dit, granen f�r en ny betydelse.
Och svaret - ja - v�nta bara !


[ kommentar 1 ] ( 20 visningar )   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  relaterad l�nk  |   ( 3.4 / 19 )
Emmas Tillv�xtblogg nr 10 
F�r�ndringar som tar emot...

Under veckan som g�tt gjorde medlemmar ur styrelserna f�r Tillv�xthuset och "Tr�dg�rden som livsrum" en studieresa till bla Enk�pings parker och Wij tr�dg�rdar i Ockelbo.
Till Enk�ping reser man numera inte bara fr�n hela Europa utan �ven fr�n USA f�r att uppleva stadens 20 vackra och inspirerande parker. Successivt har stadstr�dg�rdsm�staren lyft parkerna till en status som g�r staden till ett mycket lockande resm�l f�r tr�dg�rdsintresserade fr�n hela v�rlden.

Under 20 �r har f�r�ndringsarbetet p�g�tt, under de 10 f�rsta �ren var Enk�pingsborna skeptiska och undrade vad det skulle vara bra f�r. Skolor, sjukv�rd och barnomsorg har minsann...
F�rst nu under den senare 10-�rs perioden har man dock blivit stolt �ver sin stad och de gr�na rummen utnyttjas flitigt �ven av Enk�pingsborna.

Det m�rkliga man sl�s av under en tv� timmars rundvandring �r dock att kaf��gare och restaurat�rer inte insett att alla tillresta parkbes�kare vill �ta, handla och fika - mycket! Knappast en enda uteservering hittade vi.
Vi vill shoppa gr�na saker och plantor, vi vill ju s� g�rna ta med oss n�got hem efter en stor upplevelse!
N�stan ofattbart men samtidigt lite roande, det �r ungef�r likadant �verallt. Det tar tid att inse att en f�r�ndring �r h�r f�r att stanna och att v�ga ta ut sv�ngarna, v�ga f�r�ndra och se m�jligheterna f�r sin egen verksamhet.

F�r er som gillar siffror: en numera normal kvadratmeter i en av genomsnisttsparkerna i Enk�ping kostar 40 :- per kvadratmeter att sk�ta / �r.
Sommarblommor har man bara p� ett f�tal st�llen, annars �r det kombinationer av perenner, buskar och tr�d som sl�r de flesta allm�nna planteringar i prakt.
Allt �r gjort p� parkernas normala driftsbudget, ett �r i taget.

Sv�rare �n s� h�r beh�ver det inte vara att rycka upp sv�ra och tr�kiga gr�nomr�den i v�ra st�der och byar!
N�gon m�ste bara best�mma sig och n�gra till m�ste h�lla med.....

Hoppas att v�r Neptunpris-nominerade stadstr�dg�rdsm�stare Rolf Carlsson f�r utm�rkelsen, s� att han f�r ny kraft och nytt mod att g� vidare med att driva fram fler sp�nnande f�r�ndringar av v�ra gr�na ytor i kommunen!

[ L�gg till kommentar ]   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  relaterad l�nk  |   ( 2.9 / 23 )
Emmas Tillv�xtblogg nr 9 
L�ste h�romdagen om ett konstprojekt i Stockholm som mycket v�l kan p�g� p� riktigt, men som kanske bara �r en vandrande skr�na.
Oavsett vilket har ber�ttelsen stark effekt p� mig. Det l�r allts� finnas ett rum i ett berg i staden som n�stan ingen k�nner till. D�r inifr�n kan man titta ut p� staden ifr�n ett perspektiv som ytterst f� upplevt eller vet om. Det finns ocks� en kanot som man kan paddla omkring med, inom ett kanalsystem och f�rflytta sig i helt nya riktningar. Nyckeln s�gs finnas g�md i en bokattrapp p� Stockholms st�rsta bibliotek.

Ber�ttelsen f�r mig att minnas vad sk�nt det var att som liten, f� uppleva saker utan d�mande, utan en f�rbifladdrande film som radar upp t�nkbara alternativ av vad man kan f�rv�nta sig att m�ta i en viss situation eller av en viss person. Allt �r nytt, upplevs f�r f�rsta g�ngen och �r d�rmed fyllt av sp�nnande m�jligheter.

P� Ulriksdals tr�dg�rd p� Kivik ig�r kv�ll, fick jag uppleva en fl�kt av n�got som v�nde upp och ner p� det f�rv�ntade. F�rst fick vi en rundvandring i dagsljus i en underbar park med m�nga rum. De rymde mycket mystik, frodighet och hade flera gamla exemplar av exotiska tr�d vi s�llan f�r se i stort format i Sverige. Tr�d med limegr�na blad paraderade som vanligt som de sj�lvlysande ljuspunkter vi s� g�rna vill ska utm�rka sig i v�ra planteringar.

Efter m�rkrets inbrott gjorde vi samma tur runt i parken och fick sk�da en helt ny milj�. Tyngdpunkten hade f�rlagts p� andra st�llen i tr�dg�rdsrummet. Tex visades ett starkt, intensivt ljus p� avl�gsna och d�ende almar, vilka nu bildade fond f�r en n�raliggande flerstammig l�nn, varmt upplyst med en mild aura. Vid f�rsta rundan var almarna helt osynliga. Vid andra vandringen var de nu som i den m�ktigaste skr�ckfilm men utan att framkalla rysningar, man blev bara stum av sk�nheten och dramatiken. Balansen var perfekt mellan de enorma almarna och den lilla l�nnen.

Kv�llen erbj�d flera, helt ov�ntade och nya scenarion som givetvis m�ste upplevas och sv�rligen g�r att beskriva. En varm rekommendation �r att ta del av framtida seminarier som kommer att h�llas i h�st, n�sta g�ng under �sterlen lyser vid Allhelgonahelgen p� Ulriksdal. Ljuss�ttarnas hemsida www.phosforos.com

Hela sommaren har ett t�nkv�rt ordspr�k f�ljt mig; Sanningen kommer vi aldrig att finna men vi kan str�va efter att sluta leva i l�gner.
T�nkv�rt b�de i det stora och det lilla.
T�nk om man f�r se n�got alldeles nytt, om d�mandet kan ta en paus?

[ L�gg till kommentar ]   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  relaterad l�nk  |   ( 2.9 / 40 )
Vad f�r slags konst �r trolleri? 
Jag hade ett kort samtal med den internationella trollerim�starinnan Malin Nilsson fr�n Skillinge h�romkv�llen, efter hennes lysande f�rest�llning "Inom rimliga gr�nser f�r vad som �r om�jligt", producerad tillsammans med brodern Ola. Malin Nilsson hade i �r skapat en poetisk, humoristisk upps�ttning, d�r hon tillsammans med sk�despelaren J�rgen Thorsson, musikern Hans-Inge Magnusson och ljusdesignern Iben West integrerade sina illusionstrick i m�ngfasetterade, teatrala scener. Hennes konst best�r i att leka med publikens sp�nning och f�rv�ntan inf�r det virtuosa trolleriet, men att ge s� m�nga teatrala sidosp�r att det till slut inte k�nns centralt om hon "klarar" illusionen eller ej. Och detta g�r hon med en varm, s�ker scenn�rvaro.
Malin gav till mig uttryck f�r sin besvikelse att trolleri inte klassas som teater och d�rf�r inte sj�lvklart ing�r i redaktioners planeringar av teaterrecensioner. Illusionskonstn�rer som hon delar detta �de med m�nga andra av dagens konstn�rer. Vi lever i en tid d�r cirkus, dans och teater m�ts i s k nycirkus, d�r installationskonst, dans och teater m�ts i s k performance eller d�r musik, skulptur och teater m�ts i ljudkonstverk. V�ra konventionella konstgenrer h�ller p� att luckras upp fr�n alla h�ll. Detta skapar problem b�de f�r offentliga bidragsgivare och f�r tidningar som ska bed�ma de konstn�rliga verken. De faller mellan olika stolar och fantasil�sheten �r stor b�de hos kulturbyr�krater och redakt�rer som inte vet vem som ska "hantera" dessa konstn�rer. Vi har ett liknande dilemma med Kivik Art Centre, d�r m�nga haft sv�rt att f�rst� att det inte �r en konsthall eller installation utan en flexibel m�tesplats f�r kreativa projekt som involverar arkitektur, konst, design och natur.
Tack och lov bryr sig publiken inte ett dugg om dessa klassificeringsproblem utan kommer med �ppna sinnen till f�rest�llningar och nyskapande kulturkrockar d�r de f�r berikande, kreativa upplevelser och nya bilder av den levande konstens m�jligheter.

Theresa Ben�r, kulturred �sterlen 360�


[ L�gg till kommentar ]   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  relaterad l�nk  |   ( 3.2 / 45 )
Tomelillas station semesterst�ngd i turists�songen! 
Redaktionen f�r �sterlen 360�, bel�gen i stationshuset i Tomelilla, har den senaste veckan varit v�lbes�kt. Detta har givit oss m�nga trivsamma samtal med turister, b�de svenska och utl�ndska, som anl�nt till Tomelilla.
Varf�r har de d� varit s� angel�gna att h�lsa p� i v�r redaktion? Jo, d�rf�r att Sk�netrafiken, under sommarens viktigaste resperiod, med m�nga vilsna nykomlingar i Tomelilla, har st�ngt b�de v�nthall och biljettkontor f�r semester!
Det �r ingen �verdrift att p�st� att folk h�pnar �ver detta. Kommentarerna har under den g�ngna veckan varit b�de arga, sarkastiska och besvikna.
Tomelilla har redan problemet att turistbyr�n ligger i princip dold i kommunhuset, en bra bit bortom b�de stationen, Hasse�tage-museet, Torget och konsthallen/biblioteket. Det betyder att Sk�netrafikens minimala personalstyrka (1-2 pers) har f�tt ta p� sig rollen att informera om kommunens utbud. N�r nu Sk�netrafiken inte har funnit det n�dv�ndigt att placera en sommarvikarie p� Tomelilla station mitt i turists�songen finns allts� ingen som har till uppgift att m�ta v�ra bes�kare och visa dem tillr�tta i staden. Har inte kommunen f�reslagit att g� in med en vikarie, om nu inte Sk�netrafiken ans�g sig ha r�d med personal dessa tv� veckor, d�r s� mycket av n�ringen och int�kterna i kommunen kan f� en skjuts av v�ra bes�kare?
�r det bara vi p� �sterlen 360� som �r stolta �ver att v�lkomna resen�rer till oss p� �sterlen?

Peggy och Theresa, Redaktionen, �sterlen 360�


[ kommentar 1 ] ( 18 visningar )   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  relaterad l�nk  |   ( 2.9 / 37 )

Tillbaks N�sta