Emma Karps Tillv�xtblogg nr 2 
Under juli m�nad har Tillv�xthuset mestadels semester. Styrelsen konstituerar sig, vice ordf. och ordf. �gnar en del tid �t ans�kningar.

I mitten av augusti �r vi dock ig�ng igen, vi b�rjar med en resa till bl.a Wij tr�dg�rdar i Ockelbo.
Ett mycket lyckat exempel, v�l liknande vad vi vill skapa h�r.
Det finns fortfarande m�jlighet att resa med, b�de som tr�dg�rdsintresserad privatperson och f�retag -
vi lovar en resa med m�nga goda tr�dg�rdsupplevelser.
Hela reseprogrammet och anm�lningsinformation finns som pdf p� www.tillvaxthuset.se
Sista anm�lningsdag �r 25 juli - dock �r m�jligheten att boka via SV ej m�jlig under juli.

Alla sp�nnande personer som sitter i Tillv�xthusets styrelse presenteras i n�sta bloggtext.
Det �r en oerh�rt kompetent skara, vad s�gs tex om en tidigare jordbruksminister, en av Sveriges fr�msta f�rfattare, med m�nga fler.

Tack Kristina fr�n Lund, f�r ditt inl�gg. Jag l�mnade sj�lv �sterlen f�r 23 �r sedan och trodde aldrig det skulle g� att �terv�nda.
Oerh�rt mycket har f�rb�ttrats sedan dess och forts�tter s� varje �r, arbetssituationen ska ocks� kunna utvecklas.
En av alla sp�nnande aspekter av �sterlen �r att det faktiskt g�r att p�verka och f�r�ndra.
�sterlen VILL utveckling idag - med stolt nacke, liksom b�de lite ung och gammal, p� samma g�ng.
Gammal och vis, ung och nyfiken !

Bloggen har inte semester, p� snart �terh�rande !

[ kommentar 1 ] ( 23 visningar )   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  relaterad l�nk  |   ( 3.1 / 35 )
Tomelillas Turistbyr� - sv�r att hitta! 
V�rt julinummer av �sterlen 360� �r ute nu och vi har haft utdelning av magasinet till olika bes�ksfrekventa knutpunkter. Som varje g�ng, man �r ute och k�r, uppt�cker man mycket och stannar och pratar med de olika akt�rerna. Jag f�rv�nas alltid �ver hur litet �sterlen egentligen �r och undrar varf�r kommunerna arbetar s� mycket indelade inom sina egna gr�nser. Eftersom vi har redaktionen i Tomelilla b�rjar man titta p� vad som h�nder h�r. Det �r en by som h�ller p� att f�r�ndras, och utvecklas till det b�ttre. H�r finns flera sm�akt�rer som vill vara drivande i f�r�ndringsprocessen, som har visioner men beh�ver hj�lp fr�n kommunen och turistbyr�n.
Kan inte l�ta bli att d� reflektera �ver hur sv�rt det �r att ens hitta turistbyr�n i Tomelilla. Varf�r sl�r man inte upp ett snyggt och fr�scht litet hus mitt p� det centrala torget, just d�r turister befinner sig?
Konsthallen ska ju byggas om och integreras med biblioteket - �ntligen!. D� undrar man varf�r inte turistbyr�n �r inkopplad i detta renoveringsprojekt. Turistbyr�n kan v�l �nd� inte ligga kvar anonymt i en korridor i kommunhuset? Tomelilla kommun har v�l kommit l�ngre �n s�?
Ombyggnaden av Ystads turistbyr� och Konstmuseum �r ett mycket bra exempel p� hur f�r�ndring kan ske i r�tt riktning! Det ska vara l�tt att hitta, v�lkomnande och ligga som en centralpunkt.
S� kom igen nu Tomelilla Turistbyr�, var stolta �ver allt som finns i Tomelilla och dess omnejd.

Peggy Ekl�f, chefredakt�r


[ kommentarer 2 ] ( 22 visningar )   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  relaterad l�nk  |   ( 3.1 / 37 )
Emma karps tillv�xtblogg 
Nr 1 juli -07

Just nu �r �sterlen s� aktivt att det dallrar i hetluften. Hur g�rna vi �n vill, varken hinner eller orkar vi att prova alla krogar och kaf�er, uppleva alla �ppna tr�dg�rdar, se alla utst�llningar, h�ra alla konserter och njuta av all god teater som erbjuds, just NU n�r vi vill bara f� tr�ffas och vila utan krav.

Det kan n�stan verka lite on�digt att tala om n�dv�ndigheten av ett kooperativ som st�djer sm�f�retagande och �ppnar m�jlighet f�r fler entrepren�rer i denna till synes n�stan kultur-�verhettade region.
Detta �r dock Tillv�xthusets uppgift; framf�r allt att gynna den Gr�na N�ringen, dvs alla f�retag som har en verksamhet knuten till tr�dg�rd och odling p� n�got s�tt.
Det kan handla om mat, h�lsa, kunskap, gr�dor, kl�der och rara v�xter: alla verksamheter som p�verkas av att vi bor i klimatzon 1, Sveriges b�sta odlingszon. V�ra vintrar �r korta och ljusa och vi jobbar gladeligen i v�ra tr�dg�rdar fr�n slutet av februari till mitten av december.

Att flytta till �sterlen eller bo kvar: f�r oss alla �ret runtboende �r det en stor utmaning att etablera ett f�retag. Vi m�ste verkligen prova v�ra krafter, m�ta oss sj�lva och v�ra r�dslor. V�ga fokusera och v�lja v�g, prova, rannsaka och b�rja om. Men det g�r att etablera en verksamhet �ven h�r och �verleva.
Dock �r det oerh�rt mycket l�ttare tack vare v�ra n�tverk och kreativa kontaktl�nkar som uppst�r. Tillv�xthuset �r inte t�nkt att bli en begr�nsande sammanslutning: utan ett marknadsf�ringstorg och en f�rt�tning av en n�ring. D� medlemsantalet uppn�r ca 50 f�retag b�r det vara relativt l�tt att f� ett EU-bidrag som kan m�jligg�ra, bland mycket annat, en stor Vintertr�dg�rd som kan rymma just alla de �mnesomr�den som tidigare n�mnts.
D� man reser runt f�r att titta p� tr�dg�rdar �r det sk�nt att kunna stanna upp, vara kvar p� samma st�lle i flera timmar, titta, njuta, andas, reflektera och l�ra!

Vi som arbetar med projektet vet att �sterlen kan vara n�stan lika aktivt som nu, alla �rets vackra och varierande m�nader. Att allt fler vill bo h�r �ret om och odla b�de sina liv och sina tr�dg�rdar. Allt fler vill resa hit �ret om f�r att f� inspiration till b�ttre livskvalitet p� m�nga niv�er.

En annan m�ls�ttning som driver �tminstone mig �r att en g�ng i framtiden f� slippa h�ra all klagan p� "kommunen" h�r i v�r lilla lands�nda. S� mycket missriktad kraft g�r �t till detta, energi som kan omvandlas till konstruktiv f�r�ndring, mycket snabbt.
De som fattar beslut i kommunen �r ingen annan �n vi sj�lva! Det �r Du och jag som sitter d�r, ingen konstig varelse som drivs av en djup l�ngtan efter att vara s� or�ttvis som m�jligt. Snart �r det val igen, du har tre �r p� dig att sj�lv kunna p�verka; betala medlemsavgift till det politiska parti du sympatiserar med, v�dra dina �sikter d�r, med luft i lungorna och om tre �r sitter Du i en n�mnd och �r "kommunen".

Varmt v�lkommen till v�xt och verkan p� �sterlen.

Emma Karp Lundstr�m

[ kommentar 1 ] ( 22 visningar )   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  relaterad l�nk  |   ( 3 / 39 )
Kivik Art och �sterlen 
Debatten om Kivik Art Centre tycks pr�glad av missf�rst�nd och okunnighet - och en viss dos Jantelag. Vid varje presentation av projektet (och de �r efterhand m�nga) har Sune Nordgren och andra ansvariga i stiftelsen entr�get betonat att detta INTE �r ett nytt Louisiana och att det INTE �r ett f�rdigt paket som ska tryckas in i naturen p� Lilla Stenshuvud.
Trots alla p�st�dda fr�getecken i den ber�rda regionen var det f�rv�nansv�rt d�lig uppslutning av rapporterande journalister p� den presskonferens som anordnades av Kivik Art-ansvariga i Malm� konsthall den 9 maj. D�r lades alla kort p� bordet som kan presenteras. Ingen har d�r p�st�tt att projektet pl�tsligt skulle vara n�got annat �n konstn�rligt och kulturellt. Men ingen har heller sett n�got negativt i om regionen �sterlen p� sikt blir mer attraktiv f�r hel�rsboende och bes�k �ret om. Kivik Art Centre har alla m�jligheter att bli en drivkraft f�r hela �sterlen.
Kivik Start, dvs arkitektgruppen Sn�hettas platsspecifika konstruktioner, som ska integreras med fotografen Tom Sandbergs bilder i en dialog med det unika landskapet, �r ett k�nsligt s�tt att arbeta konstn�rligt i en milj�, som vida �vertr�ffar tillf�lligt g�stande utst�llningar. Detta �r bara b�rjan p� en f�rhoppningsvis l�ngvarig konstn�rlig process, n�got unikt, som ska utspelas f�r och med oss h�r p� �sterlen. Vilken m�jlighet!

Peggy Ekl�f och Theresa Ben�r, redakt�rer �sterlen 360�

[ kommentarer 8 ] ( 157 visningar )   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  relaterad l�nk  |   ( 3.1 / 43 )
Kritiserat omslag 
T�nk vad ett omslag kan v�cka k�nslor. Aldrig har �sterlen 360� f�tt h�ra s� mycket om v�rt omslag som i juni (nr3 2007).
Jag, chefredakt�r, vill f�rst och fr�mst s�ga att valet var t�mligen enkelt just f�r att nr 3 �r v�rt Teaternummer. Det st�r stort och tydligt p� v�rt omslag att det �r Teaterspecial.
Att en mask kan v�cka obehag kan jag visserligen f�rst�, men v�cks man inte �ven av nyfikenhet? Det �r konstens tecken, och i konstens v�rld �r mycket fult, ett begrepp som ju �r ytterst subjektivt.
F�r oss p� redaktionen och som en t�mligen nystartad tidning �r det roligt och intressant att f� experimentera med olika omslag. En blandning, som ibland hittar r�tt och ibland inte, men att g�ra uppdelningar i fult och vackert anser jag som t�mligen enkelt och banalt. I det fula finns alltid n�got vackert, speciellt n�r man betraktar hantverket i en s�dan fullkomligt perfekt mask. Den v�cker k�nslor i ett stillast�ende �gonblick som har blivit f�ngat av kameran. Detta �r f�r oss p� tidningen ett uttryck f�r perfektion.

Peggy Ekl�f, Chefredakt�r, �sterlen 360�

[ kommentar 1 ] ( 22 visningar )   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  relaterad l�nk  |   ( 3 / 43 )

Tillbaks N�sta