Österlen 360°
Tryde 1803, 273 97 Tomelilla
Besök: Stationshuset i Tomelilla
Telefon: 0417-270 27
Epost:

<annonser>
</annonser>
Madagaskar Del ... Madagaskar Del ... Madagaskar Del ... Madagaskar Del ... Madagaskar Del ... Madagaskar Del ...
360° Resereportage
Madagaskar del 6 (sista delen) - Statskupp!

 

 
Det finns 18 officiella etniska grupper och minst lika många språk på Madagaskar. Varje grupp har sedan en intern hierarki. Malgacherna lever i enlighet med ytterst komplicerade sociala strukturer, fulla av tabun och invecklade koder. Hierarkierna upprättas helt utifrån vem man härstammar från och de döda har en aktiv närvaro i de levandes sociala relationer.

Trots denna intrikata samhällsstruktur – eller kanske just därför? - är Madagaskar känt för en balanserad, fredlig samlevnad mellan olika befolkningsgrupper. Även frigörelsen från kolonialmakten Frankrike var hyfsat fredlig 1960. Statsskicket är republik med allmänna val vart femte år och det har av olika skäl varit ganska sparsamt med politiska uppror. Det senaste inträffade i samband med valen 2001/02, då den förre presidenten Ratsiroaka avsattes av den populäre Marc Ravalomanana. Ravalomanana har haft presidentposten sedan dess, omvaldes 2007.

Döm därför om vår förvåning då vi en kväll på Madagaskar får höra att det utbrutit statskupp i landet. Stora demonstrationer organiseras i huvudstaden Tananarive, generalstrejk har utbrutit och mobiltelefonerna går varma. Det visar sig att den unge borgmästaren i Tananarive, Andry Rajoelina, som åtnjuter stort folkligt stöd, har utmanat Ravalomanana och krävt hans avgång. Folk är trötta på Ravalomananas egensinniga handelspolitik, som enbart går ut på att berika honom själv, medan stora grupper i landet fortfarande lever i yttersta fattigdom. Ravalomanana är nämligen inte bara president, han är också en framgångsrik affärsman och har kontroll över produktion och distribution av alla baslivsmedel i landet. Olja, ris, mejeriprodukter, vatten osv – allt detta går genom Ravalomananas grupp Tiko.

Presidenten var under den första valperioden populär, då han förbättrade viss infrastruktur och skolundervisning i hela landet. Men de senaste åren har han ansetts mest uppfylld av att utnyttja sin politiska position för att själv tjäna pengar och gynna sina närmaste medarbetare. När folket nu går ut på gatorna för att göra uppror sätter de eld på lager och depåer som tillhör Ravalomananas industri. Det blir upplopp i städer över hela landet.

Vi som sitter uppe i norr, i den mest välmående delen av Madagaskar, får först höra att det knappast lär bryta ut oro där. Dagen efter står provinshuvudstaden Hell Ville i brand! Prefekten utlyser utegångsförbud på kvällarna tills situationen har lugnat sig. Varje dag sägs det att Rajoelina och Ravalomanana ska mötas för dialog. Men varje dag skjuts det upp. Vi ser med oro på situationen och kollar möjligheterna att snabbt kunna resa därifrån. Franska ambassaden avråder nu inresa till Madagaskar.

Rajoelina utnämner snart sig själv till president – plötsligt har alltså Madagaskar två presidenter! Han utser också en regering som försöker inta administrativa byggnader och styra landet. Ravalomanana förklarar att manövern är olaglig och i samband med en av många demonstrationer i huvudstaden öppnar den sittande presidentens vaktstyrkor eld mot demonstranter.

Trots upploppen, missnöjet och hämndlusten menar många att denna konflikt kommer att kunna lösas på politisk väg. De båda kontrahenterna tillhör nämligen samma etniska grupp, det mäktiga merinafolket, som av hävd har ledande positioner inom stat och administration. Därför ger det inte upphov till rasmotsättningar inom landet. Intressant nog hör vi uppe i norr mycket rasistiska fördomar mot alla inom merina – de är fula, snåla, opålitliga och själviska anses det. Merinamalgacher tycker tydligen i sin tur att folket i norr, antakaranagruppen, är trögtänkta och hopplöst omoderna.

Ännu i mars har presidentkonflikten på Madagaskar inte lösts. Flera medborgare har dödats eller skadats i upplopp. Andra länder försöker medla mellan två politiker, Marc Ravalomanana och Andry Rajoelina, som båda är fast beslutna att leda Madagaskar.

Slut

Text: Theresa Benér - Bildspel: Theresa Benér

Publicerat 6/3 2009, exklusivt för osterlen360.se

Läs även del 1: Natur och nationalparker

Läs även del 2: Möten med lemurerna!

Läs även del 3: Kuster, öar och havsliv

Läs även del 4: Stadsliv och förfallna hus

Läs även del 5: Möten med barnen

 
 

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!
Namn:

Epost:

<annonser>
</annonser>
Österlen 360° | Tryde 1803 | 273 97 Tomelilla
Telefon: 0417-27027 | Mobil: 070-2962317 | email: