Kivik Art och �sterlen 
Debatten om Kivik Art Centre tycks pr�glad av missf�rst�nd och okunnighet - och en viss dos Jantelag. Vid varje presentation av projektet (och de �r efterhand m�nga) har Sune Nordgren och andra ansvariga i stiftelsen entr�get betonat att detta INTE �r ett nytt Louisiana och att det INTE �r ett f�rdigt paket som ska tryckas in i naturen p� Lilla Stenshuvud.
Trots alla p�st�dda fr�getecken i den ber�rda regionen var det f�rv�nansv�rt d�lig uppslutning av rapporterande journalister p� den presskonferens som anordnades av Kivik Art-ansvariga i Malm� konsthall den 9 maj. D�r lades alla kort p� bordet som kan presenteras. Ingen har d�r p�st�tt att projektet pl�tsligt skulle vara n�got annat �n konstn�rligt och kulturellt. Men ingen har heller sett n�got negativt i om regionen �sterlen p� sikt blir mer attraktiv f�r hel�rsboende och bes�k �ret om. Kivik Art Centre har alla m�jligheter att bli en drivkraft f�r hela �sterlen.
Kivik Start, dvs arkitektgruppen Sn�hettas platsspecifika konstruktioner, som ska integreras med fotografen Tom Sandbergs bilder i en dialog med det unika landskapet, �r ett k�nsligt s�tt att arbeta konstn�rligt i en milj�, som vida �vertr�ffar tillf�lligt g�stande utst�llningar. Detta �r bara b�rjan p� en f�rhoppningsvis l�ngvarig konstn�rlig process, n�got unikt, som ska utspelas f�r och med oss h�r p� �sterlen. Vilken m�jlighet!

Peggy Ekl�f och Theresa Ben�r, redakt�rer �sterlen 360�

[ kommentarer 8 ] ( 157 visningar )   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  relaterad l�nk  |   ( 3.1 / 43 )

Tillbaks